Energiatodistus


Mitä energiatodistus maksaa?

Energiatodistus maksaa omakotitaloon hieman kohteen koosta ja tyypistä riippuen noin 300€

Kuka hankkii?

Rakennuksen omistaja vastaa, että energiatodistus hankitaan ja se on mahdollisen ostajan tai vuokraajan saatavilla esittelytilanteessa.

Laatijan pätevyysvaatimus

Energiatodistuksen laatijan pätevyys on lain edellyttämä. Energiatodistuksen saa laatia henkilö, jonka pätevyys on todettu ja voimassa, joka on rekisteröity energiatodistusten laatijoista pidettävään rekisteriin ja jonka osalta toiminnan harjoittamisen yleiset edellytykset täyttyvät." 

Tarkoitus

Energiatodistus tarkoitus on toimia työkaluna rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja sen parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa. Energiatodistuksen avulla ostaja voi verrata eri rakennuksia, sillä se perustuu laskennallisesti rakennuksen ominaisuuksien ja teknisten järjestelmien vakioidusta käytöstä johdettuun energiankulutukseen. Rakennuksen sen hetkiset käyttäjät eivät siis vaikuta energialuokkaan.

Rajaukset

Energiatodistuksessa ilmoitetaan toteutunut energiankulutus, mutta todistuksessa esitetty energiatehokkuusluokka ja E-luku perustuvat laskennalliseen kulutukseen.

Voimassaolo ja säilytys

Energiatodistus on voimassa 10 vuotta sen antopäivästä. Päivämäärältään uudempi energiatodistus korvaa aiemman. Energiatodistuksen laatijan tulee säilyttää todistus 12 vuotta.

Milloin tarvitaan energiatodistus?

Energiatodistus tulee esittää uudisrakennukselle rakennuslupaa haettaessa sekä olemassa olevalle rakennukselle myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. 

Vaatimus ei koske pieniä rakennuksia ja muitakin poikkeuksia ja kevennettyä menetelmää voidaan soveltaa. Katso lisätietoja linkistä alta.

Lisätietoja Motivan sivuilta